Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2012

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΜΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ
Αυτό για το οποίο πρώτοι σας είχαμε ενημερώσει στις 29/12/2011 είναι πλέον οριστικό, αφού δημοσιεύθηκε και στην εφημερίδα της κυβερνήσεως στις 31/12/2011. Έχουμε τη χαρά να σας παρουσιάσουμε παρακάτω το συγκεκριμένο ΦΕΚ.


Άρθρο1
Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν.4024/2011  και του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης    και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Την προσοχή σας στην παράγραφο 10, περίπτωση εε).