Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΚΟΥΛΟΣ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ 1 - 90,4 ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Δήλωση του προέδρου του Συνδικάτου για την επικείμενη αύξηση του κομίστρου.