Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012

ΤΗΝ "ΞΕΠΑΓΩΣΑΜΕ" ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ !!!!!
Όσοι ανησύχησαν με τους βιαστικούς και αποκλειστικούς 
"ΠΑΓΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ" διαβάζοντας την
ανάρτησή τους στις 21 Απριλίου (διάλεξαν και ημέρα)
τους ενημερώνουμε, πως η Σ.Σ.Ε εγκρίθηκε και με το άρθρο 2  §  3.
Ας επισκευτούν την επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΣΚΕ για 
έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση.