Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013


Μία πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση - απάντηση στην τελευταία ανακοίνωση της Α.Π, που βρήκαμε αλιεύοντας στο διαδίκτυο. Δείτε την εδώ