Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ
Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Το δώρο μου θα σε βοηθήσει να
με ηχογραφείς, για να μη χρειαστεί ξανά, να με βάλεις ανοιχτή ακρόαση στο μπαμπά σου.